Kásler doktor köszöntése

Kásler Miklós

Magyar Ateista Társaság tagjai hívták fel először a közvélemény figyelmét a ma megválasztandó EMMI miniszter, Kásler Miklós tudományellenes kijelentéseire, melyeket a fundamentalista keresztény 777blog.hu által szervezett, „Isten és tudomány szolgálatában” beszélgetésen tett.

Ugyan számtalan reagálás született ezen tudományellenes, filozófiaellenes kijelentésekre, de a felháborodáson túl, tételes cáfolat — leszámítva talán a tízparancsolatra és halálos betegségek elkerülhetőségére vonatkozó kijelentést — nem született. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy mélyebben (részletesebben) is reagáljunk ezekre az állításokra.

Az ősrobbanás spekuláció, hipotézis, semmiféle bizonyíték sincs rá.

Kásler Miklós azt állítja, hogy az ősrobbanás elméletre semmiféle bizonyíték sincs, ami tényszerűen nem igaz. Nézzük a bizonyítékokat:

  1. A galaxisok vöröseltolódása. Edwin Hubble 1929-ben fedezte fel, hogy a galaxisok vöröseltolódása a távolság függvényében növekszik, tehát távolodnak tőlünk. [1] Ez azonban nem jelenti azt, hogy kitüntetett helyen lennénk az univerzumban, hiszen bármely más galaxis feltételezett lakói is azt látják, hogy a többi galaxis meg tőlük távolodik, vagyis maga a tér tágul, ahogy azt Georges Lemaître abbé belga fizikus feltételezte. [2] A mai mérések alapján az univerzum mintegy 13,8 milliárd éves. [3]
  2. Az elemek gyakorisága. Az ősrobbanás kezdete után a táguló univerzum gyorsan hűlt. 0,01 másodperc elteltével a kvark-gluon plazmából neutronok és protonok jöttek létre. A hőmérséklet az első kb. 20 percben elég forró volt ahhoz, hogy nehezebb atommagok, deutérium, hélium és lítium és berillium atommagok jöhessenek létre. Az elméletileg jósolt összetétel megfelel a megfigyelt összetétellel, figyelembe véve, hogy a létrejött instabil izotópok azóta nagyrészt elbomlottak. [4]
  3. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. A Ralph Alper által megjósolt kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást 1964-ben fedezte fel Arno Penzias és Robert Woodrow Wilson, akik Nobel-díjat kaptak a felfedezésükért. [5] A világegyetemet kitöltő anyag plazma állapotban volt, átlátszatlan volt a fotonok számára. Az ősrobbanás kezdete után mintegy 380.000 évvel, ahogy az univerzum hőmérséklete elérte a kb. 3000 Kelvines hőmérsékletet, az elektronok és protonok hidrogén atomokká álltak össze, így az Univerzum átlátszóvá vált a fény számára. A részecskékről lecsatolódó 3000 Kelvines látható fény hullámhossza, ahogy a tér folyamatosan „megnyúlt” alatta kb. 1100-szorosára növekedett, így ezeket a fotonokat ma 2,7 Kelvines mikrohullámú sugárzásként észleljük.

Egy Gödel nevű matematikus bizonyította, hogy minden matematikai képlettel cáfolható.

Amennyiben ez igaz lenne, akkor a matematika teljesen összeomlott volna. Képzeljük el, hogyan írnánk matek dolgozatot, hogyha a 2x2=4 cáfolható lenne. A matematika nélkül viszont a modern természettudomány sem működne, hiszen a jóslatai attól függenének, hogy az adott matematikai képletet vagy éppen a cáfolatát használjuk.

Feltehetőleg Kásler Miklós Gödel második nemteljességi tételét érthette félre, mely szerint minden „valamirevaló” elméletben bizonyíthatatlan, hogy maga az elmélet ellentmondásmentes. De ez nem jelenti azt, hogy minden „valamirevaló” elmélet ellentmondásos is volna. [6] [7]

Így van ez az Einstein féle egyszerű képlettel is (E=mc^2), sőt be is bizonyították azóta, hogy ez sem áll.

(Mármint, hogy minden matematikai képlet egy másik matematikai képlettel cáfolható, és az E=mc^2-t is megcáfolták egy másik képlettel)

Einstein speciális relativitáselméletének következménye az E=mc^2, mely a tömeg-energia-impulzus összefüggés speciális esete nyugalmi rendszerben. A Nap, a csillagok, az atomerőművek, illetve a tervezett fúziós erőművek mind az E=mc^2 képletnek megfelelően termelnek energiát. De ékes bizonyítékai az E=mc^2 képletnek a nemrégiben közvetlenül is kimutatott gravitációs hullámok is, ugyanis a LIGO által észlelt fekete lyuk, illetve neutroncsillag összeolvadások során a létrejövő fekete lyuk tömege több Nap tömeggel volt kisebb, mint a kiindulási objektumok össztömege. A tömegkülönbség alakult át gravitációs hullámmá, az összeolvadás során több energiát sugározva ki, mint a megfigyelhető univerzum össze többi része sugárzott az adott időszakban. [8]

Ha nem vennénk figyelembe, hogy az általános relativitáselmélet szerint a Föld felszínén, ahol erősebb a gravitáció, lassabban telik az idő, mint a GPS műholdakon, akkor a navigációs rendszerek sem működnének megfelelően. [9]

A megadott, az izotópra jellemző idő alatt az izotóp elveszti a tömegének a felét, de hogy melyik felét, azt nem tudták megmondani. Ez volt az a pillanat a tudományok történetében, amikor nem lehetett nélkülözni az istent, hiszen volt egy tényező, amelyik a természettudományokkal nem magyarázható jelenségeket is irányítja.

Kásler Miklós azt állítja, hogy a kvantummechanikai véletlenből következik egy természetfeletti entitás létezése, aki irányítja ezeket a „természettudományokkal nem magyarázható” véletleneket. (A merce.hu szerint Heisenberg egy 1927-es filozófiai fejtegetése alapján.)

A kvantummechanika azonban a fizikusok túlnyomó többsége szerint tökéletesen működik természetfeletti lények nélküli is, sőt.

A Newtoni mechanika által leírt, determinisztikus, felhúzott óraműként működő világ sokkal inkább összeegyeztethető egy mindentudó isten tervével, mint egy indeterminisztikus világ, ahol csak a kvantummechanikai mérés pillanatában dől el, hogy „élő vagy halott-e” Schrödinger macskája.

Tulajdonképpen egyetlen tudományos érvet sem tudnak felhozni, ami a torinói lepel eredetisége ellen szólna.

Számos érv hozható fel az ellen, hogy a torinói lepel valóban egy az időszámítás környékén élt ember halotti leple volna [10] [11]:

  • A radiokarbonos kormeghatározás alapján a lepel anyaga 1260-1300 között készült. Egy tűzvész során történő szennyeződés sem módosíthatja a szénizotópos összetételt olyan mértékben, hogy valószínűsíthető lenne, hogy a lepel ténylegesen mintegy 2000 éves.
  • A Jézus korabeli időszakból származó, régészek által megtalált halotti leplek a több darabból álltak, a fejet például külön szövettel csavarták körbe. Ugyanis, ha a halottnak hitt személy magához tért, akkor így azt gyorsan levehették róla, nehogy megfulladjon.
  • A vöröses színű, állítólagos vérnyomoknak ki kellett volna fakulniuk. Vér nyomát nem találták, ellenben vörösokker és cinóbertartalmú temperafestéket igen.
  • Az ókori Palesztinában egyszerűbb vászonkötésű lepleket használtak, lepel viszont úgynevezett sávolykötéssel készült, ami csak mintegy 1000 évvel később terjedt el. 
  • A leplen található kép sokkal inkább tűnik egy camera obscuraval készített képnek vagy festménynek, mint egy emberi test köré tekert vásznon létrejövő mintázatnak, mivel hiányoznak róla a testen és a lábon a körültekerésből származó geometriai torzulások. 

Kásler Miklós az Életünk című folyóirat 2016. évi 12. számában nyilatkozza:
„A hitem kialakulásában fontos személyes élményem a torinói lepel volt. Sokat olvastam a korai kereszténységről és a torinói lepelről is szinte mindent. A leplet én a feltámadás tárgyi bizonyítékának tartom. A hitemet ezzel a természettudományos háttérrel is alá tudom támasztani.”

Reméljük, hogy Kásler úr megvizsgálja, mennyire szilárdak a hitének „tudományos alapjai”.

Tudni illik a halálos betegségeknek jó 70-80%-át a tízparancsolat megtartásával el lehet kerülni.

Mivel a botrány kirobbanása óta Kásler Miklós egyszer sem ismételte meg, hogy a halálos betegségek 70-80%-át el lehetne kerülni a Tízparancsolat betartásával, úgy értékeljük, maga is belátta, hogy az állítása tökéletesen tarthatatlan. Például a mandiner.hu-nak csak az nyilatkozta, hogy: „Mindenesetre a tízparancsolat egy tökéletes törvénykönyv, mert ha valaki betartja, akkor nem ütközik össze a törvénnyel. A tízparancsolat tökéletes etikai kódex is, mert ha valaki betartja, nem ütközik össze az embertársaival, a társadalommal. Végezetül pedig népegészségügyi program is, mert annak betartásával számos súlyos betegséget megelőzhetünk.”

Eme törvénykönyv hatékonyabban védene a halálos betegségekkel szemben, ha lenne néhány extra pontja:

11, Tartsd be a higiéniás szabályokat, főleg moss kezet!
12, Tartsd karban a testedet és az elmédet is!
13, Kerüld a káros szenvedélyeket, a túlzott alkohol és kábítószerfogyasztást, valamint az egészségtelen ételek túlzott fogyasztását!

Kásler Miklós: Minden az isten léte mellet szól és semmi nem szól ellene.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy Kásler Miklós keresztény fundamentalista hite ha jó indulatúak vagyunk, akkor sokkal inkább azon múlik, hogy nem ismeri vagy figyelmen kívül hagyja a tudományos tényeket, és azt kell, hogy mondjuk, hogy leginkább a tudatlanság szól isten léte mellett, illetve számtalan tény ellene. Ha rossz indulatúak vagyunk, akkor Kásler Miklós tisztában van a tényekkel, csak egyszerűen meghamisítja őket.

Rendkívül aggasztónak. sőt mi több, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar oktatás, egészségügy, beleértve az abortusz kérdését is, egy tudománytagadó, vallási fanatikus kezébe kerül.

2014-es adat: 100.000 emberből az EU 28 országában átlagosan 261-en haltak meg rákban, míg Magyarországon 348-an, ami a legrosszabb adat.
Kásler doktor 26 éve az Országos Onkológiai Intézet igazgatója. Lehet, hogy nem csak imádkozni kéne a betegekért.

Tényleg nem igaz az E=mc2.
Káslernek ki kellene állnia az ENSZ közgyűlés elé, és elmondani, hogy hamis a baba, ezért nincs atombombája senkinek sem, aki ezzel henceg, Hiroshimában meg Nagaszakiban a népek egy tömeghisztéria áldozatai lettek és valójában szívrohamban haltak meg. Akik később haltak meg, azok túl sokat napoztak, illletve basztak a tízparancsolatra.

Jó volt olvasni végre egy nem csúsztatásoktól hemzsegő, nem a jóember szájába értelmezéseket is adó írást a témában. Kásler doktor sajnos valóban valláskárosultnak tűnik, elég szörnyű ötlet ilyen komoly területet a kezébe adni.
Nem tudom megítélni az orvosi, orvosvezetői képességeit, de nem is lehetett róla semmi rosszat hallani, így feltételezem, hogy a kissé különös tudományfelfogása ellenére jó szakember lehet. Én nem bánom, ha kapna egy orvosi/egészségügyi tárcát, de például az oktatástól nagyon szigorúan el kéne zárni...

Szerintem nem kéne a tudomány úgymond tényeit sem ennyire mantrázni. Számos dolog van amire nincs magyarázat. Pl mi volt az ősrobbanás előtt, vagy miből alakult ki az ősrobbanás? Persze sokan magyarázzák a gravitációt mint negatív energiát és annak egyensúlyát a többi energiával. A táguló világegyetem vajon a végtelenig tágul vagy egy idő után visszafordul?
A másik az élet rejtélye a mai napig semmi biztosat nem tudunk a témában, első sorban a kémiai evolúcióra gondolok. Persze elnagyolt nagyképű magyarázatok vannak a témában de semmilyen korrekt levezetése még nem ismert és tudtommal még senki nem állított elő laboratóriumban sem ehhez hasonló folyamatot. Én alapvetően nem hiszek a milliónyi véletlenben. A másik kérdés vajon miért ennyire precízen hangolt a világegyetem, pici különbség a gravitáció vagy más kölcsönhatások paramétereiben máris felborítaná az egész kialakulását, működését. Persze én sem hiszek egy négyszakállú Isten képben de azt sem állítanám, hogy a tudomány már mindent megmagyarázott és kitalált.
Ami meg a dokit illetti majd beszél helyette a munkája, kár valakit alázni a hite miatt joga van hozzá, hogy legyen saját világképe.

"Ateizmus az hülyeség. Az anti teizmus viszont ellenben értelmes."

Amikor a butaság és makacsság hangyaszorgalommal párosul... ritka káros. :(

"A tudományos módszer vagy tudományos metódus olyan módszerek együttesét jelenti, ami (bizonyos elképzelések szerint) megkülönböztető jegye a tudománynak, meghatározza a tudományos kutatás menetét. A tudományos módszerek gyűjtőneve a tudományos módszertan.

A tudományos módszertan tanulmányozását napjainkban a tudományfilozófia feladatának tekintik. Hogy miben áll a tudományos módszertan, egyáltalán magának a tudománynak a mibenléte, igen jelentős és nyitottnak tekinthető probléma. A legtöbb tudományfilozófus mindössze abban ért egyet, hogy a tudomány fogalmát, módszertanát és meghatározását tekintve jelentős a disszenzus (egyet nem értés, vita, egymással teljes összhangban nem állás): a tudományfilozófia jelenleg képtelen megnyugtatóan tisztázni ezeket a fogalmakat és módszereket. A véleménypaletta egyik szélén az általában a neopozitivizmusra alapozó szcientisták világnézete (tudományelvűségben hívők), akik szerint minden tudás alapja a (természet)tudomány, és lényegében csak ezek a tárgyak tekinthetők tudásnak, a másikon az anarchista ill. konstruktivista tudományfilozófusok állnak (a leginkább kuriózumnak számító Feyerabenddel az élen), akik szerint a tudomány, a természettudományok is, ugyanúgy alá vannak vetve az esetlegességet jelentő társadalmi folyamatoknak (változás, tévedés), mint bármely más társadalmi jelenség. "

Wiki idézet.

Maceràs vitatkozni arròl mi az igazsàg.....ha nem tudunk abban megegyezni .....mi a tudàs.
Ez nevetséges.
:)

Ősrobbanás csak egy teória, ezt senki sem fogja tudni sohasem bizonyítani.Mert előzőleg kellene bizonyítani, hogy valóban volt ősrobbanás illetve milyen erő hatására jött ez létre. Milyen folyamatok voltak előzőleg. Nem találgatni kell, hanem bizonyítani! Erre senkinek nincs semmi bizonyítéka, illetve miért lett volna ősrobbanás? Azért már tágul a tér az nem jelenti azt, hogy robbanás volt. Ha elindulok gyalog Szegedre és valaki a hátam irányából próbálja kitalálni, hogy honnan jövők, akkor mondhatja hogy Budapestről, de lehet, hogy Debrecenből indultam el.....
Kik azok az Ateisták? Vajon előzőleg bizonyították, hogy nincs Isten vagy ez is csak egy újabb hóbortos teóriájuk? Azt kellene bizonyítaniuk, hogy Jézus nem élt, nem volt keresztre feszítve és nem támadott fel és nem emeltetett fel a menybe és nem töltötte be a próféciákat. Valaki küldje át az Ateista társaság erre vonatkozó bizonyítékait, mert úgy tűnik csak szélhámosok klubja és semmi több a gyülekezetük.

Ateista forradalomról beszélni = kultúrafilozófiai, szamárságokról beszélni .

Ezt a ateista-idealista, sajnálatosan kontraproduktív vitát egy egyszerű, ámde nehezen érthető, matematikai tétel, pontosabban kettő matematikai, félre értelmezése, tette lehetővé.

Eljött az ideje, hogy meghaladjuk, szigorúan és egyértelműen, azért mert, noha idealista-ateista vita eldöntése a feladat, végső-soron mégis csak, az idő természetéról és a hovatartozásáról van szó, amely keretében egy identitás tudat kialakítását célozza e vita.

Előre bocsájtom, a tudomány-filozófia nem demokratikus intézmény, tudományos kérdésekben nem tudunk népszavazást tartani, ugyanis a tudomány nyelve a matematika, sajnos a matematika szimbólum rendszere, lassan már a kínai írásmódhoz hasonló. Ezért egyszerűsíteni szükséges, a polémiát.

A számunkra lényeges kérdés ami eldöntésre vár, az ateista-idealista vita kapcsán, így hangzik, értelmesen megtervezett univerzumban élünk: igen avagy sem.

Azaz a tudományra hivatkozó ateisták állításai tévesnek vagy hazugnak tekinthetők-e, ugyanis az igazság vagy van vagy nincs, de ha megtaláljuk, az igazság nem dekonstruálható, (nem tudjuk darabokra szedni). És most, nézzük meg, mi szól az idealisták érvelése mellett, ami érvrendszer lehet téves és hiányos is, ámde igaz is.

A kortárs kozmológia, minden kétséget kizáróan bebizonyította, azt hogy a matéria, azaz az anyag az univerzumunknak, pusztán csak a 4-5 %, mind e közben az is nyilvánvaló, hogy a galaxisok spirális szerkezete és a DNS-s spirális szerkezete valamint a csigaházak csavarodási mintázata, egy még fel nem tárt univerzális mintázatra utal amelyet csak egy erőhatás hozhatott létre. Amelyet viszont az archimédeszi spirál és a Fibonacci számsor ír le helyesen.

Következtetés képen, Einstein relativitás elméletére való hivatkozás, vagy téves vagy hamis érvrendszer, (azon túlmenően, hogy Einstein, enyhén szólva hülye volt a matematikához, Göddel zsenijéhez viszonyítva), viszont az "Isten nem kockázik" megállapítása helyén való.

Ugyan ezt egyszerűbben is belátható, a következő módon.

Ha Einstein világképe a relativitás elmélete igaz, és a tudományos-materialista világképünk, az ateizmus két alap pillére akkor e föld "börtön bolygó", a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, a legközelebbi csillagokhoz sem juthatunk el. Egy börtön bolygón pedig csak azért börtönbolygó, mert dilisek laknak rajta, (dilis = figyelmetlen hiszékeny hebrencs, öntelt, narcisztikus) teremtmények. Hét és félmilliárd dilisnek dilis, politikusai-főnökei és papsága is van, és ateistái is vannak.

Következtetés képen, szükségünk van egy új átfogó koherens és konzisztens kultúra-filozófiai elméletre, már csak azért is, mert talán nem túl nagy az a veszteség az ami érhet bennünket.

És a keresztény idealisták világ képe mégis csak helyén való létezik az életnek benne az életünknek értelme.

Az ateizmus nem tagadás vallás. Ha szigorúan nézzük a szó jelentését akkor ugye ez görög eredtű szó: theos->isten a->fosztóképző. Tehát tulajdonképpen azt jelenti "Az istenbe vagy istenekbe vetett hit hiánya."
Az anti-teista egy sokkal szélsőségesebb álláspont már, míg az agnosztikus egy mérsélkeltebb. Egyébként mivel az ateizmus nem vallás, nincsenek előre pépesített bébiétel gondolatok minden egyes személy azt gondol mondjuk a világ kialakulásáról vagy a morális kérdésekről amit akar. Nem érdemes homogén gondolkodású és értékrendű csoportként emlegetni az ateistákat.
Én is ateista vagyok, de alapvetően nem érdekel az árnyékboksz. Ellenben az nagyon is érdekel amikor ilyen Kásler féle fundamentalista elvakult vallásos személyek kerülnek vezetői pozícióba.

Vajon eleink miért tartották fontosnak az egyház és az állam szétválasztását? Miért van ez benne több ország alkotmányában is? (megjegyzem ugye olyan apró csóró országokról beszélünk mint az USA vagy Franciaország...)

Mindenkinek van joga hinni vagy nem hinni valamiben, de ha ezt megpróbálja hatalmi pozícióból ráerőltetni valakire az nagyon nincs rendben.

Már hogy a francba lenne tudománytagadó egy egyetemi tanár, akinek több tucat publikációja van neves folyóiratokban? Sehogy, olyat próbáltok meg bebizonyítani, ami nem igaz, csak hogy Index címlapra kerüljetek.

máj 18, 2018
188
14
min read