Lektoráltuk Nagy Gergelyt

Lektoráltuk Nagy Gergelyt

Lektoráltuk Nagy Gergelyt

Érdeklődve vártuk a Kálvinista apologetika "Az ősrobbanás-kozmológia és az univerzum múltja" című videóját, hiszen állítólag egy fizikus lektorálta szakmailag.

 

Érdeklődve vártuk a Kálvinista apologetika "Az ősrobbanás-kozmológia és az univerzum múltja" című videóját, hiszen állítólag egy fizikus lektorálta szakmailag. Bár attól, hogy fizikus valaki, még nem feltétlenül kell értenie a kozmológiához, de reménykedtünk, hogy a lektorálásnak tudományos szempontból jó hatása lesz az elkészült anyagra.

post

Az ateista társaság fizikusai az alábbi megjegyzéseket fűzték a videóhoz. Az, hogy sok vagy kevés hiba maradt-e egy fizikus (esetleg fizikus hallgató?) által lektorált szövegben, azt mindenki döntse el maga.

1:00 „Albert Einstein 1915-ben publikálta híres művét az Általános relativitáselméletet” 

Einstein 1915 novemberében a Porosz Tudományos Akadémián tartott előadásában mutatta be az Einstein-féle mezőegyenleteket. Ezek az egyenletek meghatározzák, hogyan befolyásolja a benne jelenlévő anyag és sugárzás a tér és az idő geometriáját, ezek alkotják Einstein általános relativitáselméletének magját.

1:20 Friedmann és Lemaitre nem azt igazolták, hogy az univerzumunk tágul, csupán táguló megoldását adták az Einstein-egyenleteknek.

Elméleti úton legfeljebb megjósolni lehet valamit, de az igazolás csak kísérleti kísérleti úton lehetséges.

1:28 Hubble azt fedezte fel, hogy a galaxisok vöröseltolódása és a távolságuk között lineáris összefüggés van, tehát minél nagyobb sebességgel távolodik tőlünk egy galaxis annál messzebb található. 

Slipher, Wirtz már jóval korábban felfedezték a galaxisok vöröseltolódását (illetve egyes galaxisok kékeltolódását).

1:48 A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást kb. 35 évvel később, 1964-ben észlelte Arno Penzias és Robert Wilson. De ha úgy vesszük, akkor tényleg ezt követően észlelték.

3:40 A kozmológia standard modellje valójában a Lambda-CDM modell, ami a Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker metrikát használja.

6:30 A 1032 Celsius helyesen 1032 Kelvin.

7:15 Helyesen Planck-hőmérséklet.

11:05 „nem bizonyított, hogy tér és az idő végtelen pontok halmazából áll”.

Ez a mondat értelmetlen, a pontok nem végtelenek. Talán végtelenül sok pontok, végtelenül kicsi pontok?

16:08 A 4. pontban: Univerzuzm szerepel. Egyébként nem érthető, hogy miért lenne ez a 4 modell fontosabb, mint a többi.

16:12 A hurok-kvantumgravitáció nem egy kozmológiai elmélet, hanem a relativitáselmélet és a kvantummechanikát, a húrelmélethez hasonlóan egyesíteni próbáló elmélet. Hurok kvantum kozmológia a kozmológiai elmélet neve.

16:36 Az egész videó nyilvánvaló mélypontja. Nincs olyan, hogy kvantum örökkévalósági tétel (quantum eternity theorem), Sean Carroll csak ezzel a paródiaelmélettel figurázta ki William Lane Craig érvelését, ahogy a videó folytatásából is kitűnik. (A quantum eternity theorem kifejezésre rákeresve magunk is meggyőződhetünk arról, hogy nincs ilyen elmélet)

Nagy Gergely egy viccet vesz komolyan, és azzal foglalkozik a további percekben.

19:54 „Termodinamika második törvénye” helyesen a termodinamika második főtétele.

Mi az okozati finomhangoltság (angolul talán causal fine tuning)? Mert nem igazán találni semmit róla az interneten.

Bónusz kérdés:

21:16 Ha a BGV-tétel bizonyítja, hogy az univerzumnak volt kezdete (Ahogy az Nagy Gergely állítani szokta), akkor Craig miért csak valószínűsíti, hogy volt kezdete és a valószínűség az ő oldalán áll?

már 02, 2021
502
2
min read