Az ateisták kire szavazzanak?

Voksolás

A Magyar Ateista Társaság kérdései a 2018-as országgyűlési választások előtt.

 

Az országgyűlési választások közeledtével eljött az ideje, hogy a választópolgárok megismerjék a pártok véleményét a legkülönbözőbb közéleti kérdésekkel kapcsolatban. Mivel az elmúlt években a kormány szorosabbra fűzte a bevett egyházakhoz való viszonyát, nőtt annak a jelentősége, hogy a pártok milyen álláspontot képviselnek az egyházpolitikai témákat illetően.

Fontosnak tartjuk, hogy az ezeket érintő kérdéseinkre első kézből való és egyértelmű válaszokat kapjunk ahelyett, hogy magunk kíséreljük meg a pártprogramokból azokat kikövetkeztetni. Ezért megkértük a választásokon induló pártokat, hogy adjanak egy egyértelmű állásfoglalást és tájékoztatást az alábbi kérdésekben.

A kérdéssort az összehasonlíthatóság érdekében úgy állítottuk össze, hogy minden kérdés csak igennel vagy nemmel legyen megválaszolható, de természetesen a végén van lehetőség pontosításra is.  

A válaszokat 2018. március 15.-éig várjuk.

A kérdések

 1. Az Ön pártja szerint az alaptörvény egyenlő mértékben védi a vallásos és a nem vallásos emberek érdekeit? 
 2. Az Ön pártja szerint ha egy szervezet adománygyűjtést szervez, akkor fel kell tüntetnie, ha azt valamilyen egyházi kötődéssel vagy vallási indíttatásból teszi?
 3. Az Ön pártja helyesli-e, hogy a felekezetek közül csak a „bevett egyházak”-nak ajánlható fel az SzJA egyházi 1%-a?
 4. Az Ön pártja helyesli-e, hogy az Állam az egyházi 1% adófizetők által fel nem ajánlott részét teljes egészében a felajánlások arányában szétosztja az egyházak között (1997. évi CXXIV. törvény 4.§)?
 5. Az Ön pártja helyesli-e, hogy az Állam (az 1%-on felül) közpénzekből hitéleti, hitterjesztési tevékenységeket finanszíroz?
 6. Az Ön pártja szerint az Államnak a közfeladatokat szektorsemlegesen kell-e finanszíroznia (azaz egy feladatra ugyanaz a finanszírozás járjon függetlenül attól, állami-, önkormányzati intézmény, bevett egyház, vallási szervezet, vagy valláshoz nem kötődő civil szervezet végzi el)?
 7. Az Ön pártja helyesnek tartja-e, ha államilag finanszírozott szolgáltatások nyújtásakor az egyházak, vallási szervezetek vallási alapon különbséget tesznek a hozzájuk fordulók között?
 8. Az Ön pártja egyetért azzal, hogy csak olyan törvényt lehessen hozni, ami racionális módon alátámasztható?
 9. Az Ön pártja szerint az Állam köteles-e minden polgárának jogait védenie a polgár vallásától, világnézetétől függetlenül, valamint függetlenül attól, hogy az adott polgár életvitelét valamely egyház helyteleníti?
 10. Az Ön pártja helyesli-e, hogy az állami iskolákban az órarend keretein belül hitoktatás folyik?
 11. Az Ön pártja helyesli-e, ha közjogi méltóságok, állami tisztségviselők stb. az állam képviseletében vallási szertartásokban vesznek részt?
 12. Az Ön pártja egyetért azzal, hogy a körülmetélés, illetve bármilyen egészségügyi szempontból nem indokolt testi csonkítás illegális legyen?
 13. Az Ön pártja támogatja az abortuszhoz való jogot?
 14. Az Ön pártja szigorítana-e az abortusz jelenlegi szabályozásán?
 15. Illetve a kérdések, amelykre saját választ lehet adni: 
 16. Az Ön pártja programjának mely része foglalkozik ezekkel a kérdésekkel?
 17. Egy ateista miért szavazzon az Önök pártjára?
 18. Ha van valami további megjegyzésük az eddigi kérdésekhez, vagy valami, amit fontosnak tartanak megjegyezni, akkor azt kérjük, ide írják le.
már 07, 2018
24
2
min read