Így változott nyolc év alatt a fiatalok hite

Köszönöm elég volt a mesékből

Hogy pontosan hogyan, azt a 2008-as, és a 2016-os (legutóbbi) ifjúságkutatásokból tudjuk kideríteni. Magát a felmérést 2000 óta folytatják le, négyévente, mindig az éppen 15-29 éves korosztállyal, nagyjából ugyanazokkal a kérdésekkel - ez jól összehasonlíthatóvá teszi a különböző évek adatait.

Szándékaim szerint későbbi posztokban jobban belemerülünk majd a témába; most egyelőre néhány alapvető adatot szeretnék bemutatni. Előbb azonban némi módszertan: bár az ifjúságkutatás minden hulláma nyolcezres mintával dolgozik, nem tesznek fel minden kérdést mind a nyolcezer interjúalanynak. Ilyen módon azok az adatok, amelyek alapján a posztot írtam, kétezres, azonban az alapvető demográfiai mutatókra nézve reprezentatív mintából származnak. 

Nézzük először a 2008-as arányokat (fontos megjegyezni, hogy ezek a grafikonok összevontan tartalmazzák az "inkább hisz benne"; illetve a "határozottan hisz benne" válaszokat - vagyis az ötfokú skálán négyes, és ötös értéket választók arányait) :

Image
Fiatalok hitének változása (statisztika)

És a 2016-ból valókat:

Image
Fiatalok hitének változása (hívők aránya)

És, a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében egy táblázat, csak a változásokról - itt az egyes tételekhez tartozó értékek százalékpontok; vagyis például a csodákban 6 százalékkal több fiatal hitt 2016-ban, mint 2008-ban. 

csodák 6
feltámadás 3
lélekvándorlás 0
mágia -2
szeplőtelen fogantatás -3
UFO -3
kabala, talizmán -4
ördög -5
pokol -5
szentek -5
szentháromság -6
mennyország -6
halál utáni élet -7
telepátia -11
horoszkóp -13
isten -13

Látható, hogy a csodákon, a feltámadáson, illetve a lélekvándorláson kívül minden kategóriában csökkenés tapasztalható; az istenben hívőknél 13 százaléknyi. Ugyanez, ha a változást a 2008-ban hívők arányában (százalékban) vizsgáljuk:

horoszkóp -37
telepátia -29
isten -26
halál utáni élet -21
ördög -21
pokol -20
szentháromság -19
kabala, talizmán -17
mennyország -17
szentek -16
szeplőtelen fogantatás -16
UFO -12
mágia -12
lélekvándorlás 0
feltámadás 14
csodák 22

Ebből a táblázatból tehát az derül ki, hogy legnagyobb arányban a horoszkóp vesztett "híveket" a nyolc év alatt; az istenben hívő kategória pedig negyedével csökkent.

Amire még ebben a posztban szeretném felhívni a figyelmet, az az "inkább hiszek benne", és a "határozottan hiszek benne" kategóriákba eső válaszok arányainak változása a két felmérés között. Íme erről két grafikon:

Image
Fiatalok hitének változása (statisztika)
Image
Fiatalok hitének változása (statisztika)

A két felmérés eredményeit összehasonlítva szembetűnő, hogy 2016-ban a válaszok nagyobb része volt a "határozott", mint a visszafogottabb "inkább" kategóriában - azzal együtt, hogy összességében véve a legtöbb kategóriában csökkent a hívők aránya. Ezt az eltérést módszertani okok látszólag nem indokolják (nem volt például a 2016-os felmérés önkitöltős); tehát vagy valóban több a "radikálisabb" hívő; vagy valami miatt 2016-ban bátrabban vállalták határozottabban a fiatalok nézeteiket - talán az ebben a vizsgálatban szereplő egy szókimondóbb generáció. 

Források: a 2008-as adatokat innen bányásztam; a 2016-os adatok forrása a Magyar Ifjúság Kutatás 2016. A nyers adatbázist ezúton is köszönöm a Társadalomkutató Kft.-nek. 

jan 28, 2019
93
2
min read